Tandvårdsbidrag / Ersättning

Alla som anses vara bosatta i Sverige enligt Socialförsäkringsbalken har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag från och med den 1 juli det år man fyller 21 år. Det kommer sedan ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Man kan spara bidraget i ett år och sedan använda två bidrag året därpå om så önskas, samtidigt eller vid två olika tillfällen. Man kan aldrig ha mer än två bidrag samtidigt.

 

Behandslingsperiod

En patients behandlingsperiod varar i ett år och under denna tid byggs ett högkostnadsskydd upp. Kostnader upp till 3 000 kr betalar patienten 100%. När kostnaderna överstiger 3 000 kr betalar patienten 50% och försäkringskassan 50% och vad gäller kostnader över 15 000 kr betalar patienten endast 15% och försäkringskassan 85%. De kostnader som registreras under behandlingsperioden läggs ihop och bygger upp högkostnadsskyddet. När behandlingsperioden är slut börjar patenten om på noll igen.