Tandvårdsbidrag / Ersättning

Statligt tandvårdsstöd 

Alla som är försäkrade i Sverige har kostnadsfri tandvård till och med det år då man fyller 23 år. Från och med 24 års ålder tar man del av det statliga tandvårdsstödet. 

Det statliga tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd. 

 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 

Den 1 juli varje år får man sitt ATB som kan användas till undersökningar, förebyggande tandvård och all annan tandvård som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. 

 

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) 

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa. 

Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Man får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år. 

 

Högkostnadsskydd 

Högkostnadsskyddet är till för de med höga tandvårdskostnader. Det innebär att man bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp. 

Man betalar själv för kostnader som under ett år sammanlagt är 3 000 kronor enligt statens referenspriser. Efter får man ersättning för