Protetik

Om en tand får en omfattande skada eller förloras helt kan man behöva göra en protetisk ersättning. Vi utför alla typer av protetiska ersättningar exempelvis i from av kronor, fasader, broar, proteser och implantat. Ett litet tandtekniskt laboratorium finns på kliniken där vi själva tillverkar proteser och gör proteslagningar. Detta medför en avsevärt kortare behandlingstid för patienten.

Tandläkare Håkan Thufvesson innehar specialistkompetens i Oral Protetik.

 

Kronor

Om en tand får en omfattande skada och inte längre kan restaureras med en lagning kan man behöva göra en krona. Den befintliga tanden slipas så att den blir konisk och sedan tas ett avtryck som skickas till en tandtekniker som tillverkar kronan. Kronan träs sedan över den slipade tanden och sätts fast. Kronan tillverkas av porslin eller en kombination av metall och porslin, beroende på dina behov och önskemål.

 

Broar

Om en tand saknas helt och angränsande tänder lämpar sig som brostöd (är i tillräckligt gott skick och med fördel har en del lagningar) kan den förlorade tanden ersättas med en bro. De angränsande tänderna som ska användas som brostöd slipas då som när en krona ska tillverkas. En bro kan sedan tillverkas som ersätter både den förlorade och de slipade tänderna.

 

Delprotes

När bro inte är möjlig kan man göra en avtagbar delprotes. En sådan ersätter saknade tänder och tandkött och förankras till befintliga tänder m.h.a. klamrar.

 

Helprotes

När samtliga tänder saknas i en eller båda käkarna och implantat inte önskas eller är möjligt kan man göra en helprotes som ersätter saknade tänder och tandkött.

 

Implantat

Vid avsaknad av en eller flera tänder är implantat ett allt populärare behandlingsalternativ om nödvändig mängd käkben finns. En fixtur (vard. skruv) opereras in i käkbenet och när denna läkt in påbörjas arbetet med den protetiska ersättningen så att kronan, bron eller protesen kan sättas fast. Vi har närmare 30 års erfarenhet av implantatbehandling och all behandling utförs här på kliniken, inklusive kirurgin. Vad gäller kirurgin så samarbetar vi med käkkirurg Sven Jisander som kommer till kliniken och opererar in implantaten.

 

Fasader

Skadade och missfärgade tänder där exempelvis blekning inte räcker kan täckas med skalfasader eller skalkronor. Tandens utsida slipas då ner en aning, ett avtryck tas och sedan tillverkar en tandtekniker en täckande fasad i exempelvis porslin.