Historik

2014 firade kliniken 100 år och sedan 1950 har den drivits av familjen Thufvesson.

Kliniken grundades 1914 av Nils Tylefält och låg då på torget i Tomelilla. 1950 övertogs den av Johan Thuvesson och 1960 flyttade han den till nybyggda lokaler på Östergatan 4b. Johan gjorde sin tandläkarutbildning i Stockholm och tog examen 1948. Efter två år i Laholm övertog han alltså verksamheten i Tomelilla 1950. Hans son Håkan Thufvesson erlade examen vid tandläkarhögskolan i Malmö 1976 och började sedan arbeta på kliniken i Tomelilla. Kort därefter utökades kliniken från två till tre behandlingsrum. Parallellt med arbetet i Tomelilla genomförde Håkan specialistutbildning i Oral Protetik i Malmö och tog examen 1986. Efter det arbetade han både i Tomelilla och som övertandläkare i Malmö och Kristianstad.  1987 började även Håkans fru Kristina Thufvesson att arbeta på kliniken efter att tidigare arbetat på folktandvården i Videdal och Brösarp.  Kristina examinerades vid Malmö tandläkarhögskola 1983. Ett år senare föddes deras son Johan och ytterligare 27 år senare tog även han examen i Malmö och efter två år på folktandvården i Sjöbo jobbar han nu på kliniken. Den som har arbetat längst på mottagningen är vår duktiga och erfarna tandsköterska Marie Björkqvist som nu är inne på sitt 46 år på mottagningen.

Då det beslutats att det ska byggas bostäder i lokalerna på Östergatan 4b har nu mottagningen flyttat till nyrenoverade lokaler i det s.k. Glashuset och där hälsar vi nu nya och gamla patienter välkomna.

Nya lokaler men samma omhändertagande.