Allmäntandvård

Undersökning och förebyggande tandvård

Genom regelbundna kontroller av din munhälsa och med förebyggande tandvård håller du dina tänder friska under en längre tid. Vi utför undersökningar med intervall som bestäms i samråd med patienten och på dennes individuella behov. I samband med undersökning utförs tandstensborttagning och hela bettet putsas upp.

 

Lagning

Om en tand drabbas av karies (tandröta/hål) eller frakturerar lagas den med tandfärgat material efter att bakterier avlägsnats. Vi använder moderna och godkända kompositmaterial som ger hållbara och estetiska lagningar.

 

Tandlossning

Tandlossning (parodontit) är en vanlig orsak till att man förlorar tänder. Det är en inflammation i tandköttet och tandens upphängningsapparat som orsakats av bakterier som ansamlats på tänderna. Kroppen försvarar sig mot angreppet genom att immunförsvaret försöker döda bakterierna, men även genom att bryta ner stödjevävnaden kring tanden. Detta gör att tanden blir lös och till slut kan gå förlorad. Om denna utveckling diagnostiseras tidigt kan den hejdas genom förebyggande och stödjande behandling.

 

Rotfyllning

Om en infektion uppstått i tandens innanmäte rensas tandens rotkanal/rotkanaler ur m.h.a. filar och bakteriedödande medel. När infektionsfrihet uppnåtts förseglas rotkanalen med en tät rotfyllning.

 

Extraktioner

Vid en omfattande tandskada eller långt gången tandlossning kan en tand behöva tas bort. Detta utförs på ett icke traumatiskt vis efter erforderlig bedövning.

 

Barntandvård

Barn i alla åldrar är naturligtvis varmt välkomna. Undersökning och bettutvecklingskontroll utförs regelbundet och nödvändig behandling sätts in. Barntandvård är gratis t.o.m. det år de fyller 19 år. Vi har ett samarbete med ortodontist Roland Jakobsson som kommer till kliniken och tittar på de barn som är i behov av tandreglering.

 

Huvudvärk och muskelbesvär i ansikte och nacke

Huvudvärk och ömhet eller stelhet i ansikts- och nackmuskulatur kan bero på tandgnissling/pressning eller annat typ av över- eller felbelasting. Det kan även bero på att bettet inte passar ihop optimalt. Korrigering av bettet, avslappning och bettskenor kan avhjälpa dessa besvär. Olika typer av bettskenor tillverkas efter patientens individuella besvär, dels för att skydda tänderna och dels för att minska belastningen på både tänder samt ansikts- och nackmuskulatur.